Het overbruggen van de digitale kloof met betaalbare elektronica

In onze samenleving speelt digitalisering een steeds prominentere rol, waarbij steeds meer aspecten van het dagelijks leven online worden geregeld. Helaas dreigen miljoenen Nederlanders buiten beeld te raken, omdat ze niet beschikken over de benodigde digitale vaardigheden, computerapparatuur of internetverbindingen. Deze groep omvat een diverse mix van mensen, waaronder mensen in armoede, senioren, laaggeletterden en zelfs jongeren.

Corona legde de vinger op de zere plek

De digitale kloof werd pijnlijk duidelijk tijdens de coronacrisis, toen fysieke loketten sloten en onderwijs zich naar de online omgeving verplaatste. Het is echter van cruciaal belang om deze kloof te overbruggen, omdat kunnen deelnemen in een digitaliserende wereld geen luxe meer is, maar een randvoorwaarde om te kunnen functioneren in de samenleving.

Dringend actie nodig

Op dit moment zijn er naar schatting 4 miljoen Nederlanders die niet digitaal vaardig genoeg zijn om zelfstandig zaken te doen met de overheid. Bovendien haalt 21% van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar niet het basisniveau voor digitale vaardigheden volgens de OESO. Daarnaast hebben 2,5 miljoen Nederlanders moeite met het omgaan met digitale apparaten en heeft 5% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder zelfs nog nooit internet gebruikt. Dit zijn alarmerende cijfers die laten zien dat er dringend actie moet worden ondernomen.

Een mogelijke oplossing om de digitale kloof te dichten, ligt in het gebruik van betaalbare elektronica. Door toegang te bieden tot goedkope, gebruikte computers, laptops en tablets kunnen meer mensen de nodige digitale vaardigheden ontwikkelen en online participeren. Het aanbieden van betaalbare elektronica kan de drempel verlagen voor mensen in armoede en andere kwetsbare groepen, waardoor zij beter in staat zijn om toeslagen of vergunningen aan te vragen, bank- en verzekeringszaken te regelen, medische informatie op te zoeken of zelfs te solliciteren.

Hoe we dit samen oplossen

Samen met u lossen wij dit probleem graag op. De computers die TRDT overneemt van scholen en bedrijven wordt tegen eerlijke tarieven aangeboden, waardoor ook mensen met een krappe portemonnee deze kunnen aanschaffen. Zo dragen wij bij aan een robuuste samenleving, waarin iedereen mee kan komen.