Het verschil tussen het verwijderen en wissen van gegevens

Het lijken synoniemen, maar er is een belangrijk verschil tussen het verwijderen en wissen van gegevens. Een bestand verwijderen is vergelijkbaar met het vernietigen van een schatkaart, terwijl je bij het wissen de schat zelf echt vernietigd. Windows bied geen optie voor het wissen van data, enkel voor het verwijderen daarvan!

Misvattingen

Uit een onderzoek van een gerenommeerd gegevensverzorgingsbedrijf onder verschillende gebruikers bleek dat meer dan de helft van de respondenten (51 procent) dacht dat de gegevens die uit de prullenbak waren verwijderd voor altijd verdwenen waren. Hetzelfde percentage gebruikers dacht ook dat het formatteren van de schijf de gegevens permanent van het apparaat wist. Wij weerleggen deze misvattingen graag.

De schatkaart of de schat?

Het verschil tussen verwijderen en wissen is makkelijk te begrijpen aan de hand van een vergelijken met een schat, waarvan de locatie staat beschreven op een schatkaart. Wanneer de gegevens worden verwijderd, wordt de schatkaart vernietigd. De schat ligt nog op dezelfde plek. Hij is moeilijker te vinden, maar ligt er nog steeds. De gegevens op de computer bestaan nog steeds, maar zijn moeilijker toegankelijk. Wanneer de gegevens worden gewist, wordt niet alleen de schatkaart vernietigd, maar de schat zelf ook.

Waarom is wissen belangrijk?

Wissen is belangrijk om verschillende redenen. Zoals hierboven besproken, kunnen verwijderde gegevens worden hersteld, maar gewiste gegevens niet. Als u uw oude computers verkoopt, is het wissen cruciaal, omdat het niet wenselijk is dat de nieuwe gebruiker de verwijderde gegevens kan herstellen.